Vår historia

Göteborgs försvar

Även om det idag är festligheter och events som kantar vår verksamhet har Nya Älvsborgs Fästning en unik historia och har under sin tid varit belägen av såväl danskarna som norrmännen, som har aldrig lyckats inta den!

Historien om Nya Älvsborgs Fästning

Fästningens grundande

När Gustav II Adolf år 1621 grundade Göteborg, förstod man att Gamla Elfsborg måste ersättas med en starkare fästning för att kunna försvara staden. Frågan var bara var? Svaret fick de från oväntat håll.

År 1644 försökte den danska kungen Christian IV under holländsk flagg att segla in i Göteborg. Danskens list avslöjades emellertid och med kung Christian IV i täten gick de istället iland på Kyrkogårdsholmarna där de byggde en liten försvarsanläggning. Med hjälp av den inseglade holländska flottan lyckades svenskarna tillslut skrämma iväg danskarna. För att säkra holmarna och inloppet till Göteborg valde man att anlägga en ny svensk fästning, Nya Älvsborgs Fästning. Till bygget använde man material från slottet Gamla Älvsborg och den nya fästningen stod färdig i slutet av 1670-talet.

Göteborgs försvar

I samband med freden i Roskilde, år 1658, blev hela västkusten svensk och det skulle därför dröja ända till det stora nordiska kriget i början av 1700-talet innan Nya Älvsborgs Fästning sattes på prov. År 1719, strax efter mäktige kung Karl XII:s död, anföll den norsk-danske amiralen Peder Tordenskjold fästningen och Göteborg med ett stort antal båtar och hundratals män. Hårda strider utspelade sig under flera dagar men fienden fick tillslut dra sig tillbaka och under de år som fästningen tjänade som försvar, skulle den aldrig komma att intas.

Nya Älvsborgs Fästnings militära betydelse minskade sedan under senare delen av 1700-talet. Trots det försträktes fästningen upprepade gånger och den användes bland annat som fängelse. De sista trupperna lämnade år 1869, då fästningen officiellt dömdes ut som försvarsanläggning.

Fästningen i modern tid

Nya Älvsborgs fästning är idag en av Sveriges mest välbevarade fästningar. På ön hittar ni Karolinerkyrkan, där det sitter kvar kononkulor från de hårda stiderna mot danskarna och amiral Peder Tordenskjold.

Kommendantshuset, där ni idag hittar vår bistro gjordes på 1880 talet om till värdshus och en av fästningsvallarna blev en välbesökt punschservering.

Sedan 25 januari 1935 är Nya Älvsborgs Fästning byggnadsminnesmärkt.