En historisk plats i Göta Älvs mynning

Nya Älvsborgs Fästning

I en välbevarad och historisk miljö erbjuder vi under sommar veckorna dramatiserad guidning på utflyktmålet. Mellan 6 juli och 20 augusti har vi dagligen turer från Lilla Bommens Gästhamn till fästningsön.

Boka utflykten till Fästningen

Vid årsskiftet fick Strömma Turism och Sjöfart AB besked om att vårt hyresavtal på Nya Älvsborgs Fästning ej blivit förlängt för 2017.

Vem som kommer ta över verksamheten på fästningen är i dagsläget inte bestämt, det är inte heller bestämt vilken typ av verksamhet som kommer att finnas där. Beslut kring detta ligger nu hos Statens Fastighetsverk som äger fästningen.

Under  högsommaren 2017 kommer Strömma Turism och Sjöfart erbjuda möjligheten att besöka utflyktsmålet Nya Älvsborgs Fästning med dramatiserad guidning.